Selskapets 20 største aksjonærer eier til sammen 85,54% av aksjene i WaterCircles Forsikring ASA.

Aksjepost.jpg