IPID

Incurance product information document

IPID er et standardisert produktark som inneholder kortfattet og relevant informasjon om forsikringen. Dette gir deg en enkel oversikt over hva forsikringen dekker og hva den ikke dekker, før du inngår en forsikringsavtale med oss.

Det er fastsatt krav til form og innhold i dette dokumentet.

IPID for privatforsikringer IPID for bedriftsforsikringer