Figuren nedenfor beskriver selskapets risikostyringssystem

 

I WaterCircles Forsikring skal vi arbeide i tråd med lover, forskrifter, interne retningslinjer og instrukser.

Les våre etiske retningslinjer her.