WaterCircles Forsikring ASA er agent for produkter tilbudt med Vertikal Helseassistanse AS og Eika Forsikring AS som forsikringsgivere.

Lov om forsikringsformidling av 1.1.2006 setter bl.a. visse krav til hvilke opplysninger et forsikringsagentur må gi om seg selv.

WaterCircles Forsikring ASA   

Strandveien 50, Godthaab, 1366 Lysaker
Organisasjonsnummer 915 495 486

WaterCircles Forsikring ASA er oppført i Finanstilsynets virksomhetsregister og Enhetsregisteret

 

Forsikringsgivere:

WaterCircles Forsikring ASA er forsikringsgiver for alle produkter. Unntatt er Vertikal Helseforsikring og Dataangrepsforsikring der forsikringsgivere er:

 

Vertikal Helseassistanse AS 

Frøyasgata 15, 0273 Oslo
Org.nr: 979 429 096

Vertikal Helseassistanse er oppført i Ifs agentregister og Enhetsregisteret

Vertikal Helseassistanse AS agentregister

 

Eika Forsikring AS

Parkgata 83, 2317 Hamar 
Org.nr: 979 319 568

Eika Forsikring AS er oppført i Finanstilsynets virksomhetsregister og Enhetsregisteret

Eika Forsikring AS agentregister

 

Garanti for skadeoppgjør

WaterCircles Forsikring ASA er medlem i den norske Garantiordningen for skadeforsikring. Garantiordningen skal bidra til å sikre utbetaling av krav som følger av avtale om direkte skadeforsikring, til sikrede og skadet tredjemann. Dette betyr at erstatningskrav kan dekkes selv om forsikringsselskapet selv ikke er i stand til oppfylle sine forpliktelser ved en forsikringsutbetaling. Som kunde kan du derfor være trygg på at du får din rettslige erstatning, uavhengig av hvilken leverandør du velger. 

Les mer om ordningen på Regjeringens nettsider her, eller på http://www.garantiordningen.no