2010

 • Etablert som If agent («Managing General Agent») i Oslo og Stockholm.
 • Winterbergh-konseptet ble etablert i Norge.

2011

 • Det første «white-label» partnerskapet ble opprettet i Sverige og den første partneravtalen ble inngått i Norge.

2012-2015

 • Opprettet avdeling i Danmark (København)
 • Gikk inn i det svenske salgsportalmarkedet.
 • Utstedte aksjer for å finansiere videre vekst.
 • Overtakelse av Protector sin portefølje i privatmarked.
 • Oppkjøp av tidligere Winterbergh-agent i Kristiansand.
 • Stoppet alle salg gjennom den svenske salgsportalen etter ønske fra If.

2016

 • Mottok forsikringslisens fra Finanstilsynet i Norge.
 • Offentlig aksjeutbydelse.

2017

 • Gikk på ny inn i det svenske salgsportalmarkedet i januar 2017 under navnet SafeTown og med forsikringer på egen balanse.
 • LMK kansellerte partnerskapet med WaterCircles til fordel for If.

2018-2019

 • WaterCircles er nå et eget forsikringsselskap.
 • Munich RE som strategisk samarbeidspartner.