Styret er et kollektivt organ som skal ivareta selskapets interesser. Styrets medlemmer skal i styresammenheng søke og oppnå de løsninger som er til selskapets beste og skal således avstå fra å fremme særinteresser.

Styret har tre arbeidsutvalg: godtgjørelsesutvalg, revisjonsutvalg og risikoutvalg

Styret fastsetter sin møteplan for ett år om gangen. Møteplan for kommende år behandles senest i desember. Her fastlegges tid og sted for møtene samt årsplan for behandling av styresaker.

Normalt holdes det 6-7 styremøter per år. Styrets medlemmer og administrerende direktør kan be om at det holdes ytterligere møter. I tillegg kan det arrangeres faglig seminar for styret.

Les styreinstruksen her

Bjørn Arvid Thømt

Styreleder
 • Daglig leder, Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest, 2019 –>
 • Partner, Nordcap, 2016 – 2019
 • CEO, Frende Forsikring, 2007-2015
 • Vesta, 1981 – 2005, herunder bla. konserndirektør Tryg Vesta, Viseadm. Vesta, Produktdirektør, Skadedirektør og Stabsdirektør

Thømt eier ingen aksjer i WaterCircles Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående (sist endret 11. januar 2021)

Geir Moe

Styremedlem
 • CEO, Pescara Invest (tidl Midelfart Invest), 2007 –>
 • Equity Salg, SEB, 1997 – 2007

Moe eier 500 000 aksjer i WaterCircles Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående (sist endret 11. januar 2021)

Camilla Aarrestad Bredrup

Styremedlem
 • Juridisk direktør & Compliance-ansvarlig, Opplysningsvesenets Fond, 2014–>
 • Juridisk leder, If, 2010 – 2014
 • Juridisk VP, If, 2005 – 2010
 • Advokat, If Stockholm, 2000 – 2005

Bredrup eier ingen aksjer i WaterCircles Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående (sist endret 11. januar 2021)

Bente Arnesen

Styremedlem
 • Interrimleder for ulike selskap, 2013 ->
 • Direktør produktutvikling, Tryg Forsikring, 2003 – 2013
 • Viseadmi. direktør, Sparebank1 Forsikring, 1997 – 2003

Arnesen eier ingen aksjer i WaterCircles Forsikring ASA, inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående (sist endret 28. april 2021)