Agenter

På denne siden ser du en oversikt over foretak og forsikringsagenter som WaterCircles Forsikring ASA har inngått en samarbeidsavtale med. Finanstilsynet er tilsynsmyndighet.

WaterCircles Norge AS

Kontaktperson: Adm.dir. Nils Arne Harildstad
Adresse: Strandveien 50, 1366 Lysaker
Org.nr: 995 544 830

Selskapet har rett til å yte tjenester i Norge 
www.watercircles.no

WaterCircles Sverige AB

Kontaktperson: VD Anders Jangborg
Adresse: Torshamnsgatan 35, 16440 KISTA
Org.nr: 556807-9056

Selskapet har rett til å yte tjenester i Sverige 
www.watercircles.se

Securmark Scandinavia AS

Kontaktperson: Kjetil Aakhus Skaare
Adresse: Vikaveien 31B, 4817 His
Org.nr: 948 582 171

www.securmark.no